• ระบบด้านการประกันต่าง ๆ

  การประกันสุขภาพ


  สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำบัตรประกันสุขภาพสำหรับใช้เมื่อจำเป็นต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล(ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในประเทสญี่ปุ่นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในแทบเอเชีย)โดยสามารถยื่นความประสงค์ในการทำได้ณ ที่ว่าการอำเภอของแต่ละเมือง

  ซึ่งเมื่อทำบัตรประกันสุขภาพแล้วนำไปแสดงตอนที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นจะได้การละเว้นค่าใช้จ่ายโดยรวมเหลือเพียง 30 เปอร์เซนเท่านั้นรายละเอียดการขอค่ารักษาพยาบาลคืน

  อัตราค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิต 1 ปี (สำหรับผู้ไม่มีรายได้)อยู่ที่ปีละ 16,000 เยน (อัตราปี 2005) โดยจะใช้การจ่ายผ่านธนารคารในทุกเดือนหรือจะจ่ายครั้งเดียวทั้งหมดก็สามารถทำได้

  การยกเลิกระบบเงินบำนาญ

  โดยปรกติแล้วทุกคนเมื่อลงทะเบียนเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วจะได้รับสิทธ์ในการเข้าร่วมระบบเงินบำนาญของประเทศญี่ปุ่นทันทีซึ่งระบบนี้ไม่จำเป็นต่อนักศึกษาต่างชาติจึงมิได้ทำการชำระในแต่ละเดือนแต่อย่างไรและสามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกได้ ณ ที่ว่าการอำเภอของแต่ละเมือง

 •